Aansluitingen

Met het oog op de aansluitingen voor kozijnen is het van belang om onder andere rekening te houden met een waterkerende laag, een luchtdichte laag of de geluidswering. Op het moment dat een kozijn aan bepaalde eisen dient te voldoen, geldt dat ook voor de aansluitingen die van toepassing zijn.

Binnen het kozijn vinden we verschillende soorten aansluitingen terug. Het gaat bijvoorbeeld om de aansluiting met de omringende constructie, de aansluiting tussen het kozijn en een beweegbaar deel, de aansluiting tussen het kozijn en de vulling of de aansluiting tussen de kozijnen onderling.

Waterkerende laag

Aan de bovenzijde van een kozijn dient er sprake te zijn van een waterkerende laag. Bij toepassing in een spouw dient deze aan beide einden minimaal 100mm over te steken. Deze waterkering dient ervoor te zorgen dat het water altijd naar buiten wordt afgevoerd, zodat er in het kozijn of in de woning geen sprake zal zijn van een lekkage.

Luchtdichte laag

Daarnaast maken we op basis van de aansluitingen gebruik van een luchtdichte laag. Houd er rekening mee dat een koude aansluiting van stucwerk, een afwerkvloer of een vensterbank niet geldt als een luchtdichte laag, hier dient meer werk van te worden gemaakt. De aansluitingen lijken in veel gevallen luchtdicht, maar zijn dat niet op het moment dat er bijvoorbeeld een ijzige wind opsteekt. Het is wat dat betreft van belang om voor een daadwerkelijk luchtdichte laag te zorgen, onder de verschillende omstandigheden zoals die in Nederland plaats kunnen vinden.

Geluidswering

Ten derde dienen de aansluitingen te zorgen voor geluidswering. Over het algemeen is het voldoende om gebruik te maken van aan te knellen tochtweringsprofielen. Deze zorgen er rondom de bewegende delen voor dat het geluid voldoende wordt geweerd, zodat er binnen (of buiten) geen sprake is van overlast.

Het is van belang om de aansluitingen goed uit te voeren en er daarmee voor te zorgen dat aan de verschillende voorwaarden wordt voldaan. Dit bepaalt in belangrijke mate het comfort en gebruiksgemak van een kozijn, iets waar de eindgebruiker uiteindelijk echt wat aan heeft in het dagelijkse gebruik hiervan.