Kozijnen-experts.nl

Startpagina | Privacy | Disclaimer | Wie zijn wij | Contact | Sitemap

Gezondheid

Kozijnen hebben betrekking op uw gezondheid, waardoor het verstandig is om daar rekening mee te houden. Op het moment dat u de verkeerde kozijnen kiest kunt u daar hinder van ondervinden, waardoor het de moeite waard is om een goede investering te doen. Met betrekking tot gezondheid en kozijnen spreken we van belevingen op het gebied van vocht, geluid en reuk.

Waterdichtheid

Het is met betrekking tot gezondheid en kozijnen allereerst verstandig om na te gaan hoe het zit met de waterdichtheid van de toepassing. Dit zegt wat over de prestatie van een element, op het moment dat er een waterbelasting ontstaat, eventueel met luchtdrukverschil als het gevolg van de wind. Houd hier vooral rekening mee op het moment dat u gebruik maakt van kozijnen die vrij liggen voor wind en weer, of die op grote hoogte worden toegepast.

Schimmel wegens slechte ventilatie en montage

Condens

Ten tweede is het voor uw gezondheid van belang om rekening te houden met condens, het vocht van binnen. Het Bouwbesluit stelt in principe geen eisen aan de inwendige condensatie, maar wel aan de oppervlaktecondensatie. Er ontstaat condens op het moment dat er sprake is van een bepaalde luchtvochtigheid in de woning of in het pand, ten opzichte van een temperatuur aan de buitenzijde. Condens kan de gezondheid aantasten, op het moment dat het kozijn hier niet op de juiste manier mee om weet te gaan.

Geluid

Ten derde hebben gezondheid en kozijnen met elkaar te maken op het gebied van geluid. In de Wet Geluidhinder zijn de toelaatbare belastingen van geluid voor verschillende ruimten weergegeven. Gemiddeld genomen is er een geluidsbelasting van 35 dB toegestaan. Het is vooral bij kozijnen tussen ruimten van belang om voldoende geluidswering aan te brengen, om te voorkomen dat er sprake kan zijn van hinder.

U kunt de prijslijst van kozijnen erop naslaan om na te gaan welke mogelijkheden er bestaan en hoe deze invloed zullen hebben op uw gezondheid. Investeer voldoende, zodat u schadelijke situaties kunt voorkomen.

Technische eisen aan kozijnen

Maak uw keuze

Brandveiligheid De brandbestendigheid van een kozijn vormt een belangrijk technisch aspect...

Bruikbaarheid De bruikbaarheid van kunststof raamkozijnen en andere kozijnen is afhankelijk van een aantal vers...

Energiezuinigheid Bent u op zoek naar energiezuinige kozijnen, of wilt u de kozijnen energiebesparend uit laten voe...

Maak uw keuze

Gezondheid Kozijnen hebben betrekking op uw gezondheid, waardoor het verstandig is om daar rekening mee te h...

Milieu Het milieu en kozijnen hebben op verschillende fronten met elkaar te maken. Het is van belang om ...

Veiligheid Wilt u kozijnen schilderen, of het schilderen van de kozijnen uitbesteden? Houd er rekening mee d...

Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl