Kozijnen-experts.nl

Startpagina | Privacy | Disclaimer | Wie zijn wij | Contact | Sitemap

Brandveiligheid

De brandbestendigheid van een kozijn vormt een belangrijk technisch aspect. Een kozijn dient er bijvoorbeeld voor te zorgen dat de brand zich minder gemakkelijk kan voortplanten en de rookontwikkeling tot een minimum beperkt blijft. Daarnaast dient het kozijn brandoverslag tegen te gaan en daarmee te zorgen voor een meer veilige situatie.

Brandvoortplanting

Binnen de brandveiligheid van kozijnen richten we ons in het Bouwbesluit allereerst op de brandvoortplanting. Kozijnen kennen een bepaalde brandvoortplantingsklasse, die vooral afhankelijk is van de mate waarin het materiaal vlam kan vatten, net als de snelheid waarmee de brand zich horizontaal kan uitbreiden. Een kozijn kan een ‘zeer zwakke bijdrage’ (klasse 1) tot ‘te grote bijdrage’ (klasse 5) leveren. In dit laatste geval voldoet de brandveiligheid van het kozijn niet aan de basiseisen.

Rookontwikkeling

Daarnaast kunnen we de brandbestendigheid van kozijnen afleiden uit de manier waarop deze rookontwikkeling tegengaan. De binnenzijde van een kozijn mag bijvoorbeeld een maximale rookdichtheid hebben van 10 m-1. De Nederlandse klassen zijn vervangen door een Europese klasse. Het gaat om s2 volgens NEN-EN 13501-1. Des te beter de kozijnen rookontwikkeling tegengaan, des te beter ze erin slagen om de veiligheid te vergroten en daarmee te zorgen voor een waardevolle toepassing.

Brandoverslag

Ten derde meten we de brandbestendigheid van kozijnen af aan de brandoverslag. Het is met name bij buitenkozijnen van belang dat het kozijn voorkomt dat de brand gemakkelijk nieuwe zuurstof aan kan laten voeren, via de buitenlucht. Op het moment dat het kozijn erin slaagt om de toevoer van zuurstof tegen te gaan kan deze brandoverslag voorkomen. We spreken van een weerstand tegen brandoverslag (WBO), gemeten in een aantal minuten. Dit aantal minuten is gelijk aan de periode waarin de maximale waarde van de stralingsflux op een gevel kleiner is dan 15 KW/m2.

Technische eisen aan kozijnen

Maak uw keuze

Brandveiligheid De brandbestendigheid van een kozijn vormt een belangrijk technisch aspect...

Bruikbaarheid De bruikbaarheid van kunststof raamkozijnen en andere kozijnen is afhankelijk van een aantal vers...

Energiezuinigheid Bent u op zoek naar energiezuinige kozijnen, of wilt u de kozijnen energiebesparend uit laten voe...

Maak uw keuze

Gezondheid Kozijnen hebben betrekking op uw gezondheid, waardoor het verstandig is om daar rekening mee te h...

Milieu Het milieu en kozijnen hebben op verschillende fronten met elkaar te maken. Het is van belang om ...

Veiligheid Wilt u kozijnen schilderen, of het schilderen van de kozijnen uitbesteden? Houd er rekening mee d...

Naar boven...
Treechicken BV
Aston Martinlaan 56
3261 NB Oud-Beijerland
E-Mail: info@treechicken.nl
Internet: www.treechicken.nl